Jin Jiang Tower

Award

2017-01-12

TimeOut Amazing Shanghai Awards Best Local Legendary Hotel Jin Jiang Tower Shanghai.